"Komornik sądowy

Wybór komornika

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Dane kancelarii

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tucholi
Marcin Dolot
Kancelaria Komornicza w Tucholi
Ul. Świecka 15, 89-500 Tuchola
Bank Spółdzielczy w Tucholi:
06 8174 0004 0019 6383 2000 0001

Zakres czynności

Komornik dokonuje czynności egzekucyjnych związanych z poszukiwaniem majątku dłużnika.

Egzekwowanie należności:

 1. - z rachunków bankowych dłużników
 2. - z wierzytelności przysługujących dłużnikowi z Urzędu Skarbowego z tytułu zwrotu VAT oraz nadpłat w podatku od osób fizycznych
 3. - zajmuje ruchomości dłużników oraz przeprowadza licytacje tychże ruchomości
 4. - przeprowadza sprzedaż zajętych ruchomości w trybie komisowym
 5. - zajmuje wierzytelności z tytułu wykonywanych przez dłużników umów cywilno- prawnych tj. umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy agencyjne
 6. - prowadzi egzekucje z nieruchomości należących do dłużników
 7. - prowadzi egzekucję alimentów
 8. - wystawia zaświadczenie związane z funduszem alimentacyjnym
 9. - wprowadza w posiadanie nieruchomości
 10. - odbiera ruchomości
 11. - wykonuje eksmisje

Prowadzenie egzekucji to inaczej odzyskiwanie należności, windykacja należności, zwrot majątku przysługującego wierzycielowi.

Kontakt

telefon +48 52 334 55 17

email tuchola.dolot@komornik.pl

ul. Świecka 15

89-500 Tuchola


Kancelaria czynna:

poniedziałek - 08:00 - 16:00

wtorek - 08:00 - 17:00

środa - 08:00 - 16:00

czwartek - 08:00 - 16:00

piątek - 08:00 - 16:00


Komornik osobiście przyjmuje:

wtorek - 9:00 - 17:00